Tinklalapio taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Šiomis Naudojimosi interneto svetaine taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatytos registracijos interneto svetainėje www.reklamucentras.lt (toliau – Internetinė svetainė) ir naudojimosi teikiamomis paslaugomis sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.
 2. Naudojantis Internetine svetaine Vartotojams suteikiama galimybė Internetinėje svetainėje peržiūrėti, perskaityti ar kitaip susipažinti su pateikiama medžiaga (toliau - Nuorodomis) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės Vartotojas yra asmuo, aplankęs svetainę (toliau - Vartotojas).
 3. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis, asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.
 4. Internetinę svetainę tvarko ir administruoja UAB "Darbu centras", į/k 302295673, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Administratorius).
 5. Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Visi Internetinės svetainės Vartotojai privalo reguliariai peržiūrėti Taisykles, kad laiku susipažintų su bet kokiais pakeitimais, jeigu tokių bus. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.
 6. Administratorius taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.

Atsakomybės apribojimas

 1. Administratorius tik teikia technines priemones informacijos (Nuorodų) patalpinimui Internetinėje svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
 2. Administratorius neatsako už pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Administratorius neatsako už žalą padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl nuorodos patalpinimo Internetinėje svetainėje.
 3. Administratorius neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl pateiktos informacijos.
 4. Laikoma, kad naudojimasis Internetine svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei Internetine svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus.
 5. Administratorius neatsako dėl Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Administratorius negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Internetine svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

Autorių ir kitos teisės

 1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Internetine svetaine www.reklamucentras.lt, priklauso išimtinai tik Administratoriui - UAB "Darbu centras". Jei šios teisės bus pažeistos, kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal atitinkamus LR įstatymus, taip pat jis bus pilnai atsakingas už visus nuostolius, kuriuos šiuo atveju patirs UAB "Darbu centras".
 2. Administratorius yra visų teisių į Internetinės svetainės turinį bei Internetinės svetainės duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Internetinėje svetainėje, yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius turi teisę jais naudotis.
 3. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Internetinės svetainės turinio, dizaino ir Internetinės svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Administratoriaus leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 4. Vartotojas bet kada gali kreiptis į www.reklamucentras.lt administratorių su iškilusiais klausimais ar pastabomis el.paštu: info@darbucentras.lt.
 5. Griežtai draudžiama Internetinėje svetainėje www.reklamucentras.lt paskelbtą administracijos ar kt. informaciją (tekstinę, vaizdinę ir kt.) panaudoti kitose svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti kuriuo nors pavidalu be raštiško sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.reklamucentras.lt kaip šaltinį.